Biz Kimiz?

1995’te kurulmuş olan ODTÜ Fizik Topluluğu, ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bir öğrenci topluluğudur. Topluluğumuz, dünyanın her yerinden güncel bilimsel araştırmalara ve fizikteki sıcak gelişmelere herkesin anlayabileceği bir dilde tartışma ortamı sunar. ODTÜ Fizik Topluluğu, International Association of Physics Students derneğinin bir üyesi olmakla birlikte QTurkey ve ODTÜ Bilim Toplulukları ile iş birliği içerisindedir.

ODTÜ Fizik Topluluğunun Misyonu

ODTÜ Fizik Topluluğu, misyonu Türkiye ve dünyada yapılan son araştırmalara ayak uydurarak bilimsel çalışma başlatmak, tasarlamak, önermek ve desteklemek olan; fizik araştırmalarının sonuçlarını sunmayı, endüstriyel uygulamalarını ve teknolojiye katkılarını analiz etmeyi kendine görev bilmiş; bu tür araştırmaları destekleyen ve fizik öğrencilerine, akademisyenlere ve halka sunmayı amaçlayan bir öğrenci topluluğudur.

ODTÜ Fizik Topluluğun Vizyonu

ODTÜ Fizik Topluluğunun vizyonu, dünyanın dört bir yanındaki fizik araştırmalarının ve ilgili bilimsel çalışmaların izinden giden çalışmalar düzenlemek, bu tür çalışmaları bilim eğitiminde uygulanan metotların sınanmasıyla başlatmak, önermek ve desteklemek olan; Üniversitelerdeki ve orta öğretimdeki fizik eğitimine mümkün olan tüm imkanla destek çıkmaktır. Ayrıca, var olan problemlerin tartışıldığına şüphe bırakmamak; araştırma asistanları, fakülte üyeleri ve öğrencilerin birbirlerini daha yakından tanımasına olduğu kadar bilimsel araştırmalara çözümler ve destek sağlamak; onlara hem fizikle ilgili hem de insani konularda görüş alışverişi yapabilecekleri ve dayanışma kurabilecekleri ortam sağlamak topluluğumuzun vizyonu dahilindedir.

ODTÜ Fizik Topluluğu, her yaştan insan için bilim kültürünü, bilgi birikimini ve özellikle de gençlerin fiziğe ilgisini arttırmak adına yüzlerce konferans, bilimsel yarışma, panel, konferans ve ders düzenledi. Bunlarla kalmamakla birlikte, Fizik Topluluğu, öğrencilerin akademisyenlerle etkileşime geçebildiği seminerler ve toplantılar hayata geçirdi. Bu etkinliklerimiz aşağıda yer almaktadır:

  • IPSS (Interscholastic Physics Students’ Summit / Okullar Arası Fizik Öğrencileri Zirvesi)
  • Haftalık Seminerler
  • Çalıştaylar
  • Tanışma Toplantıları